Klokgebouw Strijp S dakAlliance Eindhoven

In de Cultuurhallen van het Klokgebouw worden regelmatig festivals voor 100 tot 10.000 bezoekers gehouden. Om geluidsoverlast te verminderen, moesten er maatregelen worden genomen. BTL Realisatie legde daarom in opdracht van ons op de laagbouw ca. 1.700 m2 dakbegroeiing aan om geluidsoverlast met vijf tot zes decibel te reduceren.

Er is een film van gemaakt:

De geluidsreducerende functie van dakbegroeiing is afhankelijk van de dikte van het groendakpakket. Het groene dak boven op het voormalige Philips gebouw is 80 mm dik en aangebracht met voorgekweekte sedummatten bestaand uit 10 tot 12 soorten vetplanten per vierkante meter.

Een groot deel van de planten op de extensieve daktuin is wintergroen en staat vanaf begin juni tot eind september in bloei. Met de aanleg van het groene dak genieten de pandgebruikers van hogere omliggende gebouwen niet alleen van een rustigere werkplek, maar ook van een mooi uitzicht.

Daarnaast fungeert de dakbegroeiing als buffer voor hemelwater, zorgt het voor extra koeling van het gebouw en verlengt het de levensduur van de waterdichting.